Pametne inštalacije

Pomemben dejavnik pri odločitvi med klasičnimi in pametnimi inštalacijami je tudi stopnja udobja, ki ga izbira prinese uporabniku. Določeni se strinjajo, da lahko vsakič, ko hočejo izvesti neko funkcijo (prižgati svetilko, dvigniti senčilo) vstanejo in se odpravijo do stikala, ki je lahko povsem na drugi strani prostora. Drugi si želijo praktično tudi, ko stojijo skoraj zraven stikala, za vklop željene funkcije, le to upravljati preko pametne naprave, največkrat telefona.

PRIHRANKI S PAMETNIMI INŠTALACIJAMI V HIŠI

Dejansko se da na ta način tudi veliko prihraniti, saj lahko število tipkal po objektu (ki so v seštevku velik finančni strošek) zmanjšamo na zelo majhno število, če se odločimo za upravljanje sistema pretežno preko pametnih naprav.

Prednosti sistema pametnih inštalacij

Inteligentni objekt ima to prednost, da je prilagodljiv uporabniku in njegovemu udobju. Funkcionalnost se prilagodi potrebam oziroma željam posameznega uporabnika.

  • zanesljivo delovanje;
  • udobje in kvaliteta življenja na visokem nivoju;
  • topologija polaganja kablov je enostavna, vodniki vseh porabnikov se speljejo v razdelilnik oziroma omarico z vgrajenimi izhodnimi EIB elementi (aktuatorji), stikala pa preprosto od enega do drugega povežemo z ustreznim vodilom (bus inštalacijo);
  • multifunkcijska stikala, s katerimi lahko upravljamo sistem EIB in se montirajo v klasično vgradno dozo;
  • nizki stroški v primeru preureditve funkcionalnosti EIB elementov (predelava programske opreme), brez neugodnih gradbenih del;
  • objekt se lahko obnaša »živo« tudi, če ni nihče prisoten (preko programskega orodja se nastavijo urniki delovanja določenih elementov – senčil, razsvetljave ipd.);
  • izdelava različnih scen, ko na primer s pritiskom na eno tipk izklopimo večje število svetilk in senčila postavimo v določen položaj, ki ga definiramo v fazi programiranja sistema;
  • elemente pametnega sistema je moč nadzorovati na različne načine – s tipkalom, daljinskim upravljalnikom, z nadzornim LCD ekranom ali računalnikom, telefonom ali tabličnim
  • računalnikom; (slika 6)
  • centralni vklop / izklop sistemov z eno tipko ob prihodu / odhodu.